Spørgeskema

OBS: Konkurrencen er forbi. Dette er udelukkende et bilag til en rapport!!

in english en français en español In Deutsch

Ved at udfylde dette spørgeskema kan du deltage i lodtrækningen om mindst 2.000 kr. Svarene benyttes i forbindelse med en skriftlig opgave, som udarbejdes af stud.oecon. Ulrik Dahl ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet. Spørgsmålene F-J benyttes til at danne et billede af dig, og spørgsmålene 1-12 benyttes til at teste en række økonomiske teorier. Alle svar behandles fortroligt og anonymt, og dit navn og din adresse bruges kun, såfremt du vinder en af præmierne.

For nærmere oplysninger om præmierne henvises til nederste del af spørgeskemaet.

Mere information om bagrunden for dette spørgeskema

På forhånd tak for hjælpen.


Når du har besvaret spørgeskemaet, skal du trykke på "SEND SVAR"-knappen for at sende dine svar til mig.

Følgende spørgsmål bedes besvaret:

A) Navn (kan udelades - benyttes kun i forbindelse med konkurrencen)
     

B) Adresse (kan udelades - benyttes kun i forbindelse med konkurrencen)
     

C) Postnummer (kan udelades - benyttes kun i forbindelse med konkurrencen)
     

D) By (kan udelades - benyttes kun i forbindelse med konkurrencen)
     

E) Land (kan udelades - benyttes kun i forbindelse med konkurrencen)
     

F) Eventuelt E-mail-adresse
     

G) Køn
     

H) Alder
     

I) Hvor mange år har du gået i skole/været under uddannelse (inklusive lærlinge/elev-tid)?
     

J) Hvor mange timer om dagen har du i gennemsnit brugt en computer til andet end arbejde/studium indenfor de sidste 30 dage? (svaret bedes så vidt muligt rundet ned til nærmeste ½ time)
     

 

1) Hvis du får valget mellem følgende to skriveredskaber, hvilket vil du da helst skrive med?
     

 

2a) Forestil dig, at du er arbejdsgiver, og du skal ansætte en ny medarbejder. Valget står mellem en kvinde og en mand. Begge er 25 år gamle, arbejder lige hurtigt og har de samme forudsætninger. Jobbet kan udføres lige godt af både en kvinde og en mand. De skal begge have samme månedsløn og skal begge oplæres i et år.

Hvem vil du ansætte?
     

Hvorfor?
     

 

3) Forestil dig, at du er arresteret for en forbrydelse, du har begået sammen med en skummel mand, du har mødt på bodegaen. Politiet har kun få beviser mod jer. I bliver isoleret og afhørt hver for sig. Du får valget mellem at tilstå eller benægte forbrydelsen. Hvis du tilstår, og den skumle mand benægter, får du den laveste straf, fordi du har hjulpet til med opklaringen. Samme tilbud får din skumle makker, hvis du benægter og han tilstår. Hvis I begge benægter, får I en straf, der er mindre, end hvis I begge tilstår. Dit fremtidige domicil vil være fængslet, og du skal være der følgende antal år:

Du tilstår, din skumle makker benægter: Du får 1 år, din makker får 7 år
Du tilstår, din skumle makker tilstår: Du får 5 år, din makker får 5 år
Du benægter, din skumle makker benægter: Du får 2 år, din makker får 2 år
Du benægter, din skumle makker tilstår: Du får 7 år, din makker får 1 år

Hvad vælger du?
     

 

4) Din skumle makker er garvet forbryder, og kender i forvejen til ovenstående strafferammer. Før I begår forbrydelsen, aftaler I derfor, at hvis I bliver fanget, vil I begge benægte. I bliver som før afhørt hver for sig.

Hvad gør du?
     

 

5) Hvad vil dit svar til spørgsmål 3 være, hvis du ved, at din skumle makker er medlem af en meget voldelig bande? Du er ikke medlem af nogen bande, og du har en familie, du holder meget af. I har ikke indgået nogen aftale på forhånd.

Hvad vælger du?
     

 

6) Hvis du får valget mellem følgende to skriveredskaber, hvilket vil du da helst skrive med?
     

 

7) På markedspladsen har en meget excentrisk millionær opstillet 2 boder, hvor man kan vinde penge uden at skulle betale for det. I hver bod er der et lykkehjul med 100 felter. Du får kun én chance for at besøge én af de to boder. I den første bod vil du vinde 3.000 kr. ligegyldigt hvad lykkehjulet stopper ved, og i den anden bod vil du vinde 4.000 kr., hvis hjulet stopper ved felt 1-80 og ingenting, hvis hjulet stopper ved felt 81-100.

Hvilken bod vil du gå ind i?
     

 

8) Den excentriske millionær synes godt om dig, så du får lov til at besøge én af hans boder igen. Denne gang er chancen for at vinde mindre: I den første bod vil du vinde 3.000 kr., hvis hjulet stopper ved felt 1-25, og ingenting, hvis hjulet stopper ved 26-100. I den anden bod vil du vinde 4.000 kr., hvis hjulet stopper ved felt 1-20, og du vinder ingenting, hvis hjulet stopper ved 21-100.

Hvilken bod vil du gå ind i?
     

 

9) Hvis du får valget mellem følgende to skriveredskaber, hvilket vil du da helst skrive med?
     

 

10) Forestil dig, at du er med i en konkurrence, hvor du har 1 modstander. I skal begge vælge mellem 2 muligheder. Du har ikke mulighed for at kommunikere med din modstander, men både dit og din modstanders valg har indflydelse på, hvor meget du får ud af konkurrencen. Du får ikke at vide, hvad din modstander vælger, og din modstander får ikke at vide, hvad du vælger.

Du får valget mellem spillekort 1 og 2, og på samme tid får din modstander valget mellem for- og bagside af spillekortene. Hvis du for eksempel vælger kort 1 og din modstander vælger bagside, får I kortet i nederste venstre hjørne, hvilket giver jer 0 kr. hver. Både du og din modstander kender præmierne, som er:

        Kort 1         Kort 2
Forside:
 

Du får 0 kr.

Din modstander
får 0 kr.

 

 

Du får 0 kr.

Din modstander
får 0 kr.

 

Bagside:
 

Du får 0 kr.

Din modstander
får 0 kr.

 

 

Du får 100 kr.

Din modstander
får 100 kr.

 

Hvilket kort vælger du?
     

 

11) Forestil dig, at du igen er med i en konkurrence som ovenstående. Denne gang får du og din modstander 4 muligheder hver:

Du kan vælge mellem kort 1 til 4 (dine gevinster læses lodret på kortene nedenfor).

Din modstander kan vælge mellem øverste halvdel af forsiden, nederste halvdel af forsiden, øverste halvdel af bagsiden og nederste halvdel af bagsiden (modstanderens gevinster læses vandret på kortene nedenfor).

Hvis du for eksempel vælger kort 4, og din modstander vælger nederste halvdel af forsiden, vil I få den gevinst, der er på den nederste halvdel af kortet i øverste højre hjørne, hvilket vil sige 0 kr. hver. Præmierne i denne fiktive konkurrence er:

        Kort 1         Kort 2         Kort 3         Kort 4
Forside:
Du får 0 kr.

Din modstander
får 0 kr.


Du får 0 kr.

Din modstander
får 0 kr.

Du får 0 kr.

Din modstander
får 0 kr.


Du får 0 kr.

Din modstander
får 0 kr.

Du får 0 kr.

Din modstander
får 0 kr.


Du får 100 kr.

Din modstander
får 100 kr.

Du får 100 kr.

Din modstander
får 100 kr.


Du får 0 kr.

Din modstander
får 0 kr.

Bagside:
Du får 0 kr.

Din modstander
får 0 kr.


Du får 100 kr.

Din modstander
får 100 kr.

Du får 99 kr.

Din modstander
får 99 kr.


Du får 0 kr.

Din modstander
får 0 kr.

Du får 0 kr.

Din modstander
får 0 kr.


Du får 0 kr.

Din modstander
får 0 kr.

Du får 0 kr.

Din modstander
får 0 kr.


Du får 0 kr.

Din modstander
får 0 kr.

Hvilket kort vælger du?
     

 

12) Hvis du får valget mellem følgende to skriveredskaber, hvilket vil du da helst skrive med?
     

 

Lodtrækningen og præmier

Lodtrækningen om præmierne foretages d. 1. oktober 1998 kl. 12.00. Hver person kan kun deltage med ét spørgeskema.

Der trækkes lod om præmier i to puljer: I første pulje deltager alle, der har besvaret spørgeskemaet. I den anden pulje deltager kun de personer, der har svaret rigtigt på udvalgte spørgsmål. Du kan altså have to chancer for at vinde.

I hver af de 2 puljer udtrækkes følgende præmier:

1. præmie: 500 kr.
2. præmie: 200 kr.
3-5. præmie: 100 kr.

Der søges løbende fonde og sponsorer om penge. Hvis disse anstrengelser bærer frugt, vil præmielisten blive opdateret, og du deltager automatisk i lodtrækningen om de forhøjede og flere præmier.

Vinderne får direkte besked, og navnene på vinderne kan desuden ses på internet-adressen: http://www.ecostud.aau.dk/homepage/902177/winners.htm fra d. 1. oktober 1998 kl. 16.00.

Mere information om bagrunden for dette spørgeskema
Mere information om lodtrækningen
Gå til sidens topBaggrunden for spørgeskemaet

Spørgeskemaet skal indgå i en kandidatafhandling ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, Danmark. En kandidatafhandling (eller speciale/semesteropgave) er som regel den afsluttende opgave, inden man er færdiguddannet på universitetet, og det tager godt et halvt års intensivt arbejde at færdiggøre den.

Denne kandidatafhandlings emne er spørgeskemaanalyse og eksperimentiel økonomi. Eksperimentiel økonomi er en slags laboratorie-forsøg, hvor man kan teste den økonomiske teori ved at udsætte folk for situationer, hvor teorien forudser en bestemt handling. Jeg ønsker med dette spørgeskema at undersøge, om disse teorier holder vand i virkeligheden.

Lidt mere om de enkelte spørgsmål

Skriveredskaber: Her skal du svare, hvilket skriveredskab, du ønsker at benytte helt generelt. Hvad du skriver på (hvidt papir, kvadreret papir, osv.), hvem det er til m.m. er ikke oplyst, da spørgsmålet i så fald vil blive for langt og tungt.

Fængsel-spørgsmålene: Selvom du aldrig kunne finde på at gøre noget kriminelt, prøv alligevel at forestille dig, hvad du vil gøre i en situation, hvor du bliver arresteret.

Lykkehjul-spørgsmålene: Vælg den bod, du umiddelbart synes bedst om.

Kortspørgsmålene: Vælg det kort, du synes giver dig størst chance for gevinst.

Lidt for de økonomi-interesserede:

Spørgsmål 1, 6, 9, 12 (spørgsmålene om skriveredskaberne) benyttes til at teste, om respondenternes præferencer er transitive.
Spørgsmål 2a og 2b benyttes til at undersøge, om folk er objektive i valg af køn. Man kunne godt forestille sig, at hovedparten af de mandlige respondenter vil vælge en mand og hovedparten af de kvindelige respondenter vil vælge en kvinde.
Spørgsmål 3-5 omhandler prisoner's dilemma.
Spørgsmål 7-8 omhandler risiko-præferencer.
Spørgsmål 10 er et simpelt spil-teoretisk spørgsmål.
Spørgsmål 11 er et spil-teoretisk spørgsmål, hvor det testes, om de(n) fokale løsning(er) vælges.

Uddybning af lodtrækningen

Sidste chance for at udfylde spørgeskemaet er d. 20. september 1998. Herefter fjernes blanke besvarelser og dubletter (den nyeste version fastholdes).

Databasen sorteres herefter efter 2-3 kriterier (for eksempel 3. bogstav i navnet, 4. bogstav i svaret til spørgsmål 2b, osv.). Kun jeg kender disse kriterier.

Den 1. oktober 1998 kl. 12 foretages lodtrækning ved, at tilfældige personer nævner nogle tal mellem 1 og antallet af svar. Vi finder derefter navnene på vinderne i databasen ud fra disse tilfældige tal. Hvis du vil være med til lodtrækningen, som vil foregå på Aarhus Universitet, send mig da en e-mail: .

Herefter foretages samme slags lodtrækning for pulje 2. (Pulje 2 er oprettet med henblik på at få seriøse svar.)

Kriterier for at deltage i pulje 2:

1) Spørgsmål 3-5 skal besvares, så du modtager færrest mulige antal år i fængslet eller holder flest familiemedlemmer i live. Du kan forvente, at din skumle partner handler rationelt.
2) I spørgsmål 10 må der ikke vælges et kort, der intet udbytte giver med sikkerhed.

Det er muligt at samme person vinder præmie både i pulje 1 og 2.

Alle vindere vil modtage en bank-udstedt check, og vil desuden blive underrettet via e-mail, såfremt denne er oplyst. Navn, by og land oplyses på http://www.ecostud.aau.dk/homepage/902177/winners.htm fra 1. oktober kl. 16. Adresse og postnummer og e-mail-adresse oplyses ikke.

Med venlig hilsen

Ulrik Dahl

Gå til sidens top